Sådan kommer du nemmest gennem en flytning

At skulle flytte kan være en stressende og uoverskuelig proces. Det kan være svært at sige farvel til en bolig, der er fyldt med minder fra gode stunder, og at komme igennem alle skabe, skuffer, reoler og kælder- eller loftsrum kan tage lang tid og være et hårdt projekt. Med disse 3 råd bliver flytningen nemmere og mindre stressfuld.

 

Vær organiseret og begynd i god tid

Det kan tage længere tid, end man lige tror, at komme igennem alle ens ejendele. Når først man får åbnet de skuffer, skabe og kasser, man ikke har haft åbnet i lang tid, kan et større sorterings- og oprydningsprojekt nemt folde sig ud. Det er derfor en alletiders idé at være organiseret, planlægge, hvilke opgaver der skal klares hvornår, og at begynde i god tid, så man kan nå alt, inden flyttebilen kommer.

 

Ryd op, sorter og smid ud

Når der er kommet hul på bylden, og alle de gamle ting, skolebøger, hengemt tøj, kassen med billeder, der aldrig blev sorteret og alt det andet, vi kan finde på at gemme væk, er kommet frem, handler det om at gribe det fornuftigt an. Hvis tingene har stået hengemte i flere år, og du faktisk havde glemt du havde det, så har du nok ikke brug for det. En flytning er derfor en glimrende anledning til at få ryddet op, få sorteret i alle de gamle ting og minder og få smidt alt det ud, der ikke bliver brugt.

 

Hav en overordnet plan over indretningen i den nye bolig

Når den store flyttedag oprinder, handler det om at være organiseret. Det er en god idé at have en overordnet plan over, hvordan den nye bolig skal indrettes, så de rette kasser ender i de rigtige rum. Man kan eventuelt lave en tegning over den nye bolig og printe den ud, så man kan have den med sig.

 

 

Gamle julesange – hvad betyder de?

Til jul synges der ofte mange forskellige julesange, som alle har hver deres betydning. Nogle handler om det kristne julemirakel omkring Jesu fødsel juleaften i en stald, hvor en stjerne ledte de vise mænd derhen, så de kunne give ham guld og røgelse. Det er for eksempel populære julesange som ”Dejlig er den himmel blå”, ”Dejlig er den himmel blå”, ”Et barn er født i Betlehem” og ”Glade jul, dejlige jul”. Men mange af sangene er gamle, og derfor kan sproget virke lidt fremmed i dag. Der kan ofte være ord eller hele sætninger som man ikke forstår. Det er tydeligt i ”Det kimer nu til julefest” i sætningen Velan, min sjæl, så vær nu glad”, som meget få faktisk ved, hvad betyder. Men det er ret ligetil; velan betyder ”godt så” eller ”nå”, og bruges i sangen, fordi nu skal det til at handle om noget mere muntert.

Nyere julesange

Der er også mange populære nyere julesange, som ikke nødvendigvis handler om Jesu fødsel, men om de traditioner, der er opstået gennem tiden. Det kan være om dansen om juletræet, om hvordan man pynter det og med hvad, eller om at give hinanden gaver for at fejre julen. For eksempel handler ”Juletræet med sin pynt” om det smukke træ fyldt med pynt og lys. Den er inspireret af H.C. Andersens eventyr Grantræet, der handler om et ungt grantræ, hvis største ønske er at få lov til at pryde et hjem til jul med glans. ”På loftet sidder nissen” er også en nyere julesang, der med munter melodi fortæller om nissens kamp mod rotterne for at få lov til at beholde sin julegrød i ro og fred. Historien bygger på myten om, at nissen på loftet var en lykkebringende husgud, der skulle holdes glad med grød. Ellers ville han nemlig tage hævn over gården i dårlig høst eller brand eller noget andet forfærdeligt.

Juletraditioner

Dans om juletræet er også en nyere tradition for fejring af julen. Den første danske sang man kan spore det i er ”Højt fra træets grønne top” fra 1847. Man går hånd i hånd rundt om det pyntede juletræ, mens man synger nogle af de mange sange til jul, hvorefter der åbnes gaver, og snakken går i godt selskab.

Kildekritik af historiske kilder

Det kan være svært at vurdere historiske kilder, hvis man ikke har de rigtige værktøjer til det. Det er dog vigtigt, at man får lavet ordentlig kildekritik, hvis man skal skrive en opgave, der er baseret på historiske kilder, da man ellers hurtigt ville kunne få bygget sin opgave på en dårlig basis. Kildekritik er også en central del af mange andre fag, men den adskiller sig en smule,når det handler om historiske kilder i modsætning til, for eksempel, videnskabelige artikler.

Sådan bærer du dig ad

Det første du skal tænke på, når du laver kildekritik, er, hvordan kilden er udformet og hvem der har skrevet den. Det handler om at kigge på, hvad det er for en kilde og om afsenderen eller forfatteren har farvet kilden i den ene eller den anden retning for egen vindings skyld. Det handler også om at etablere, om det er en førstehånds- eller andenhåndskilde, fordi førstehåndskilder altid er mere præcise end en andenhåndskilde, der ikke har oplevet den begivenhed, som den skildrer. Derefter er det vigtigt at etablere, hvornår kilden er skrevet i forhold til, hvornår den historiske begivenhed fandt sted, fordi en kilde bliver mere og mere upræcis, jo længere tid der går efter begivenheden. Det er fordi væsentlige detaljer nemmere går tabt med alderen. Det er dernæst vigtigt at kigge på, præcis hvad der står i kilden, da der godt kan være skjulte budskaber mellem linjerne, som man nemt kan misse, hvis man ikke kigger specifikt efter det. Du bør også altid kigge på, hvad hensigten med den pågældende kilde er, fordi det kan have forskellige formål og derfor farve situationen eller ordlyden kan ændres, så det ændrer kilden. Det er nemt at vise, hvis man for eksempel sætter et privat brev mellem højtstående personer i en regering op mod propaganda, der appellerer til masserne. Når du laver kildekritik bør du også altid se på, hvor mange forskellige ting, kilden kan belyse i forbindelse med den historiske begivenhed, fordi de ofte siger mere om den, end man først antager.

ABV anlæg – få det fixet med det samme!

Nogle ting kan man ikke vente med at få fixet. Særligt ikke når det drejer sig om produkter, der eksisterer for at beskytte og for at forhindre, at ulykker udvikler sig til katastrofer.

I dette indlæg vil vi se nærmere på det såkaldte ABV anlæg. ABV er en forkortelse for Automatisk Brandventilation, og begrebet dækker over et produkt, der har til formål at fjerne røg og varme, når der opstår brand.

Det gør et brandventilationsanlæg

Et ABV anlæg eksisterer for at skabe flugtveje til mennesker og dyr under brand. Samtidig har anlægget til formål at sørge for, at der ikke sker en overtænding som følge af kraftig udbredelse af røg og varme. Her mindsker anlægget denne spredning, så flugtveje forbliver sikrere end de ellers havde været uden et ABV anlæg. Læg dertil at redningsmandskab og brandfolk hurtigere kommer frem, og at bygningens konstruktion har mindre risiko for at bryde sammen, så burde der være nok gode argumenter for, hvorfor et brandsikringsanlæg har hjemme i både privat regi og på de danske arbejdspladser.

Et ABV anlæg kan sammensættes formålsspecifikt afhængigt af dets miljø og dets rolle i en bygning. Derfor kan man selv bygge med komponenter, som muliggør alt fra at åbne for erstatningsluft til at sikre røgskærme.

Anlægget er naturligvis fuldblodsintelligent og udstyret med moderne sensorer og røgdetektorer samt styringsenheder, der tillader at kontrollere anlæg i både små og store virksomheder. Anlægget fås med nødstrømsbatterier, så der altid er en ekstra ressource og kapacitet, hvis der skulle opstå problemer med hovedanlægget.

Vent ikke – brandventilation redder menneskeliv!

I brande skyldes de fleste dødsfald røgforgiftning og faktisk ikke selve flammerne. Af samme årsag er et ABV anlæg et ganske essentielt sikkerhedssystem, eftersom det reducerer den farlige røg og faren for kulilte.

Der findes mange lovkrav, som skal overholdes, når man vil installere et brandventilationsanlæg, hvorfor det er nødvendigt at tage kontakt til professionelle montører, der styrer installationsprocessen sikkert.

Husk at der absolut ikke findes nogen grund til at udsætte installationen! Det er denne type sikkerhedssystemer, der gør en forskel for både personer fanget i en brændende bygning og de redningsfolk, som skal ind og ud. Så kontakt en virksomhed med speciale i ABV anlæg hurtigst muligt.

Spar penge ved at holde din kloak ren

Når man skal rengøre huset og opretholde standen på det, så er det vigtigt, at man ikke glemmer alt om kloakken. Selv om man sjældent tænker på kloakrørene, som en decideret del af huset, så er det faktisk stadig ens eget ansvar at holde dem rene og fri fra snavs. Rørene i kloakken er med til at føre al spildevand og regnvand væk fra ens hjem, så man undgår store vandskader, hvilket er en af grundende til at den helst ikke skal stoppe til. Man kan derfor få et professionelt firma ud, som kan lave en spuling af kloakken, så den ikke bliver forstoppet.

Det er en god idé at få den undersøgt og renset løbende, da man på den måde kan spare mange penge i længden. På den måde undgår man de større problemer, såsom vandskade i hele huset, der kan blive en dyr affære, når det skal ordnes. Der er mange ting, som kan gå tabt under en vandskade, og det har en rigtig stor effekt på huset, hvilket også gør, at det er langt dyrere at rette op på. Derfor er det uden tvivl en besparelse at få rengjort og spulet kloakken regelmæssigt.

 

Find en lokal kloakservice

En ting er, at man ved at kloakken skal renses og tjekkes op på, men en anden er, at man skal finde det rette firma til at hjælpe en med opgaven. Der er mange kloakservicer, som tilbyder spuling og andre services i forhold til ens kloak, så det handler bare om at finde den rigtige. Det kan være en god idé at finde en i nærheden af hjemmet, da man på den måde spare de ekstra kørselspenge de tager, hvis de skal køre tværs hen over landet. Ud over det er det selvfølgelig også godt at støtte op omkring de lokale forretninger, samtidig med at man næsten altid er sikret en rigtig god service. De lokale firmaer får rigtig meget ud af et godt ry i området, og derfor vil de tit gerne give lidt ekstra for, at kunden går derfra med et smil om læberne. Der er mange firmaer, og hvad end du bor i Hinnerup, Langå, Hammel, Hadsten eller en anden by, så kan man ofte finde noget tæt på en. Det er altså bare om at finde det firma, som bedst kan hjælpe en, så man kan få styr på kloakken.

Forberedelser til begravelse – få den gode afsked

I dagene efter at have mistet et familiemedlem eller en nær ven har man som pårørende mange beslutninger at træffe og praktiske foreliggende at få styr på.

Du skal huske følgende:

Papirer til bedemanden

Når du henvender dig til bedemanden, skal du medbringe en række dokumenter. Disse er den afdødes personnummer, ægtefællens personnummer, ”min sidste vilje” (et dokument udfyld før dødsfaldet) samt et bevis for gravsted.

Når bedemanden har disse dokumenter, kan han sørge for at hjælpe jer godt videre midt i sorgen og alle de praktiske anliggender.

Begravelse eller bisættelse

Det er familien eller de pårørende selv, der skal anmode om en dato for begravelsen eller bisættelsen, men man kan også lade ansvaret overgå til bedemanden og træffe en aftale med ham. I så fald kræver det en fuldmagt, der tildeler bedemanden ret til at arrangere på jeres vegne.

Alle efterladte, der kender til den afdødes sidste ønsker, har pligt til at følge dem. De typiske ønsker drejer sig om, hvorvidt den afdøde har anmodet om at blive begravet på kirkegården (samt evt. ønsker til hvor) eller om den afdøde har ønsket at blive kremeret.

Uanset ønsket, skal der anmodes via borger.dk, men du kan også printe samme blanket og bede kirkekontoret hjælpe med at udfylde og sende den, hvis du er i tvivl om processen.

Tal med præsten

De fleste får en kirkelig begravelse, hvor der er en præst med til begravelsen eller bisættelsen – medmindre afdøde har haft andre ønsker.

Forud for begravelsen er det kutyme at tale med præsten om den afdøde, så præsten kan forberede sin tale. Desuden aftaler I her salmer, passager fra biblen og andet.

Var den afdøde ikke medlem af folkekirken, tolkes det som et fravalg af den kirkelige begravelse med tilstedeværelse af en præst. I stedet kan afdøde begraves eller bisættes i et kapel – og her er det så de pårørende, der står for arrangementet.

Valg af gravsted

Det er i dag de pårørende, der skal udpege gravstedet.

For at finde den bedst egnede plads, kan i mange gange aftale med kirkegården, at i gerne vil vises rundt og se på mulighederne. Oftest placeres afdøde dog nær anden afdød familie eller ved siden af sin afdøde ægtefælle.

Denne artikel er udformet i samarbejde med Smukbegravelse.dk – din bedemand i Svendborg.

Giv fødselaren en på opleveren

Nogle gange skal man huske på, at når man er inviteret til stor fest, så skylder man fødselaren en ordentlig én af slagsen.

Mange runde fødselsdage fortjener at gå i historiebogen snarere end glemmebogen, men alligevel ender de med at følge den samme opskrift. Der bliver sagt goddag, vi spiser, dansegulvet klargøres og vi spiser så ”skrub af mad”. Det giver da også nogle hyggelige sammenkomster, men hvorfor ikke hæve niveauet en smule? Ja, hvorfor ikke give fødselaren en oplevelse, han eller hun ikke havde regnet med?

Sjove underholdningsforslag til festen

Sjov underholdning til fødselsdag kan give festen en helt ny dimension. Særligt den professionelle underholdning, der kommer udefra. Når du skal tænke i disse baner, handler dem om at finde en form for universal underholdning, der fungerer for mænd og kvinder i alle aldre. Komik og stand-up er derfor særdeles velegnet, men der findes mange sjove underholdningsformer, der kan sætte gang i stemningen.

Inddrag fødselaren

Vi kender alle stand-up komikeren. Han eller hun er gode som underholdning til en stor fødselsdag, fordi personerne ofte formår at inddrage fødselaren, som jo er grunden til, at vi er samlet. Hvis komikeren udstyres med stikord om fødselaren, giver det ofte nogle fantastiske vittigheder, der får selskabet til at bryde ud i latter og høje grin.

Det er særligt den indforståethed, som kun gæsterne kender til, der skaber sammenhold og forener gæsterne om et sjovt indslag på fødselarens bekostning.

Andre underholdningsformer fungerer naturligvis også. Hvorfor ikke invitere en multikunstner, der kan jonglere, trylle, balancere, er akrobatisk og kan en masse forskelligt. Det giver nemlig mulighed for at dyste med fødselaren eller de øvrige gæster – til stor morskab for publikum. Man kan måske ligefrem ”tippe en 13’er”, og derved finde den gæst, der kender fødselaren bedst i forhold til de udfordringer, personen stilles overfor.

Uanset hvilken underholdningsform, der udvælges, er det essentielt, at man kun finder en underholdningstype, som man ved, fødselaren vil være tilpas med. Ellers kan det have modsatte effekt og gøre dennes aften mindre sjov. Det sker dog sjældent, at man går forkert af underholdningen, da man kender fødselaren og da næsten alle typer af indslag modtages positivt.

Brønddæksler på terrassen

Guide til at lave usynlige brønddæksler

Guide til at lave usynlige brønddæksler

Du tager et view ud over terrassen fra din udestue. Du er gør-det-selv-mand og har lavet terrassen selv. Du er stolt over, det du ser. Men så kommer du i tanke om det brønddæksel, som sidder i belægningen. Du har forsøgt at skjule den med en parasol, men det hjælper bare ikke helt. Så nu beslutter du dig for at undersøge, om man ikke kan gøre noget ved det. Det kan man. For med Jesmig dæksler, kan du skjule brønddækslet.

Jesmig dæksler skaber et helstøb indtryk

Med Jesmig dæksler kan du få en helstøbt terrasse, hvor et rundt brønddæksel ikke vil genere mere. Jesmig fjerner de grimme detaljer ved at producere skjulte brønddæksler. Og det er detaljerne, der gør forskellen. Med disse skabes et mere usynligt udseende i forhold til området ved dækslet.

Dækslet fremstilles, så dets overflade er identisk med den belægning, du har hjemme det pågældende sted. For eksempel anvender de fleste fliser på terrassen, og du kan få tilsvarende fliser som belægning oven på dækslet, så de matcher terrassens fliser. Har du et dæksel i græsplanen, kan du også få et dæksel med græs på overfladen, så brønddækslet er mere skjult. Du kan få alle mulige overflader. Faktisk kan du få det skræddersyet, så det passer lige til den belægning, du har.

Vil du selv i gang med monteringen?

Er du en handy-mand og føler, at du kan klare dette uden problemer, så er det bare om at kaste dig ud i det. Er du ikke så god med hænderne, kan du også få en professionel til at udføre arbejdet, så du får et optimalt resultat. Ellers kan du lave den gyldne middelvej, hvor du får rådgivning af en ekspert både til indkøb og til montering, hvorefter du selv giver dig i kast med det. Du kan også tage et blik på vores guide, og overveje om det er en udfordring, du vil tage op.

Sådan gør du trin for trin

Jesmig brønddækslet indeholder et dæksel med en ramme og et skørt til. Monteringen af et skjult brønddæksel foregår således:

  1. Placer skørtet oveni brønden
  2. Herefter monteres dækslet fast til skørtet
  3. Kom rammen på og montér den til skørtet
  4. Delene skal flugte med den resterende belægning
  5. Sandet omkring dækslet skal fordeles jævnt
  6. Dækslet bør ligge imod 1 til 2 flisekanter
  7. Flisekanterne lægges hele vejen omkring dækslet
  8. Fliser og belægningssten limes fast i dækslet
  9. Færdig

Når du køber ind til det skjulte brønddæksel, skal du gøre dig overvejelser om, hvor meget belastning, den skal kunne holde til. Hvis det blot er til terrassen, så kræver det nok ikke den store belastningsklasse. Men hvis du får mod på mere og vil gøre det i indkørslen også for eksempel, skal indkørslen kunne holde til, at en bil kan køre henover. Det kræver et brønddæksel, der kan holde til mere belastning.

Gode gaver til Valentinsdag

Nu nærmer d. 14. februar sig hastigt, og vi ved alle, at det betyder Valentinsdag er over os. Det er en tid, hvor især kærestepar udveksler blomster, chokolade eller andre former for kærlige gaver. Men hvis nu du skal være helt ærlig, synes du så, at det er sjovt at få en upersonlig ting hvert år? Drømmer du ikke om at modtage eller give en mere personlig og selvlavet gave, som emmer af kærlighed og tanker, der kun er rettet imod dig? – Hvis du har det sådan, så kan du ved at læse videre herunder, få en idé til, hvordan du kan lave din egen valentinsgave.

Fotokalender

Den nemme løsning er at gå ud i en butik og købe en buket blomster, men det er ikke særlig personligt. I stedet kan du kreere noget hjemmelavet, der er fyldt med kærlighed, men så står du måske og tænker, at du overhovedet ikke er den kreative type. Det er der en løsning på, da du sagtens kan lave en personlig gave uden at skulle i gang med pap og papir. Du kan nemlig lave din helt egen fotokalender online. En fotokalender kan være den perfekte valentinsgave, da den vil være fyldt med dejlige minder og billeder af jer. Det er en gave, der vil emme af kærlighed gennem hele året.

Det eneste du skal gøre er at finde 12 billeder, som du synes repræsenterer jeres forhold eller gode minder i har haft sammen. Du kan også have flere billeder pr. måned i din kalender, men hvis du overdriver antallet af billeder pr. side, kan det komme til at se rodet ud. Som en løsning kan du vælge at lave variationer for hver måned, f.eks. kunne der være to eller tre billeder i januar og kun et billede i oktober. Variationerne vil gøre fotokalenderen mere spændene, og det vil være sjovt at bladre videre til næste måned for at se hvilke minder, der gemmer sig her. Dermed vil en fotokalender være den bedste måde at huske på de gode minder, I har oplevet sammen.

Lav din egen valentinsgave

Lyder en fotokalender som en god valentinsgave fra dig? Så skynd dig at klikke her, hvor du kan lave din kalender allerede i dag. Hvis du laver den om formiddagen, vil du kunne give den i gave så tidligt som dagen efter. Så er der kun tilbage at sige: Glædelig Valentinsdag.