Forberedelser til begravelse – få den gode afsked

I dagene efter at have mistet et familiemedlem eller en nær ven har man som pårørende mange beslutninger at træffe og praktiske foreliggende at få styr på.

Du skal huske følgende:

Papirer til bedemanden

Når du henvender dig til bedemanden, skal du medbringe en række dokumenter. Disse er den afdødes personnummer, ægtefællens personnummer, ”min sidste vilje” (et dokument udfyld før dødsfaldet) samt et bevis for gravsted.

Når bedemanden har disse dokumenter, kan han sørge for at hjælpe jer godt videre midt i sorgen og alle de praktiske anliggender.

Begravelse eller bisættelse

Det er familien eller de pårørende selv, der skal anmode om en dato for begravelsen eller bisættelsen, men man kan også lade ansvaret overgå til bedemanden og træffe en aftale med ham. I så fald kræver det en fuldmagt, der tildeler bedemanden ret til at arrangere på jeres vegne.

Alle efterladte, der kender til den afdødes sidste ønsker, har pligt til at følge dem. De typiske ønsker drejer sig om, hvorvidt den afdøde har anmodet om at blive begravet på kirkegården (samt evt. ønsker til hvor) eller om den afdøde har ønsket at blive kremeret.

Uanset ønsket, skal der anmodes via borger.dk, men du kan også printe samme blanket og bede kirkekontoret hjælpe med at udfylde og sende den, hvis du er i tvivl om processen.

Tal med præsten

De fleste får en kirkelig begravelse, hvor der er en præst med til begravelsen eller bisættelsen – medmindre afdøde har haft andre ønsker.

Forud for begravelsen er det kutyme at tale med præsten om den afdøde, så præsten kan forberede sin tale. Desuden aftaler I her salmer, passager fra biblen og andet.

Var den afdøde ikke medlem af folkekirken, tolkes det som et fravalg af den kirkelige begravelse med tilstedeværelse af en præst. I stedet kan afdøde begraves eller bisættes i et kapel – og her er det så de pårørende, der står for arrangementet.

Valg af gravsted

Det er i dag de pårørende, der skal udpege gravstedet.

For at finde den bedst egnede plads, kan i mange gange aftale med kirkegården, at i gerne vil vises rundt og se på mulighederne. Oftest placeres afdøde dog nær anden afdød familie eller ved siden af sin afdøde ægtefælle.

Denne artikel er udformet i samarbejde med Smukbegravelse.dk – din bedemand i Svendborg.