Skimmelsvamp på arbejdspladsen

Skimmelsvamp og fugtskader har ikke kun konsekvenser i private hjem. Også på arbejdspladsen kan det give gener.

Det er vigtigt at huske, at skimmelsvamp ikke er akut skadeligt. Derfor er der ingen grund til panik, men det er et problem, der skal tages alvorligt for ikke at blive værre på sigt.

Opdag symptomerne

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det kan give irriterede slimhinder, hovedpine, træt og koncentrationsbesvær at opholde sig i bygninger med dårligt indeklima – og det er blot de mest hyppige symptomer på skimmelsvamp. Det rammer især følsomme personer, som allerede er ramt af astma, høfeber eller allergi.

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt en bygning er ramt af angreb fra skimmelsvamp eller fugt blot ud fra de gængse symptomer. Symptomerne kan også være tegn på andre forhold som eksempelvis infektioner, mangel på søvn, støv, støj, for høj temperatur, dårlig ventilation eller lignende.

Oplever du eller dine kollegaer nogle af de nævnte symptomer, kan I med fordel starte med at afhjælpe problemet med det udgangspunkt, at generne skyldes nogle af de mindre alvorlige årsager til dårligt indeklima.

Samtidig bør I nævne det for ledere, bygningsansvarlige eller andre i lignende positioner på arbejdspladsen. Yderligere tegn på, at symptomerne skyldes skimmelsvamp eller fugt, er, hvis de opstår, når man opholder sig i bestemte bygninger, men forsvinder ved ophold i andre. Eksempelvis hvis der ingen gener er i en anden afdeling eller hjemme på din privatadresse.

Når I sætter undersøgelsen af det dårlige indeklima i gang, er det vigtigt ikke kun at lede efter skimmelsvamp og fugtskader. Måske er der andre årsager til jeres symptomer.

Det skal du holde øje med

Det er altid en god idé at gå arbejdspladsen systematisk igennem med jævne mellemrum. Her får du et par af de mest typiske faresignaler, der tyder på fugt i bygningen:

  1. Muggen lugt kan afsløre skjult skimmelsvamp, der ellers ikke var blevet opdaget.
  2. Synlige fugtskader med våde skjolder på gulve eller bag møbler. Det kan også være tegn på en akut vandskade, der skal udbedres med det samme.
  3. Gentagende klager om ubehag fra børn og voksne, der opholder sig i bygningen.

En arbejdsplads kan være alt fra et lille kontor, et værksted eller et stort sted med lange kontorgange, produktionshaller og mødelokaler. Derfor kan det være lidt svært at overskue, hvor du skal starte og slutte din undersøgelse. Vi anbefaler, at du er ekstra opmærksom på disse steder:

  1. Tjek taget. Er det tæt? Er der løse tagsten eller revner og buler i tagpappet? Når du tjekker taget, gælder det også understrygningen, skotrender og inddækning.
  2. På vej ned fra taget er det oplagt lige at tage et kig på tagrender, nedløbsrør og rensebrønde. De skal være rene og fri for blade og skidt.
  3. Næste skridt er fugerne omkring døre og vinduer. De skal være hele og tætte. Det samme gælder sålbænkene. I den forbindelse kan du med fordel også tage et kig på murværket. Tjek for revner i sten og fuger.
  4. Herefter bevæger vi os længere ind i huset. Fungerer jeres ventilationsanlæg, som det skal? Alle udsugningsventiler, rister og lignende skal være rene og fri for skidt og støv.
  5. Gå igennem rummene. Er der fugtskjolder på vægge eller gulve? Tjek også kælder, skunk, køkken, toiletter osv. Flyt store møbler væk fra væggen i ny og næ – er der misfarvninger bagved? Og hvordan ser vinduerne ud? Kæmper i med dug og kondensvand på indersiden?