Træterrasser

Vedligeholdelse af træterrasser

Træterrasser er ikke billige, og slet ikke hvis man ikke kan bygge dem selv. Derfor er det vigtigt at vedligeholde træet, så man ikke skal udskifte træterrassen efter få år.

Forebyggende behandling

For at forlænge levetiden mest muligt, er det vigtigt med forebyggende behandlinger. Det kan være en god træbeskyttelse når træterrassen bygges, og inden det bliver efterår, bør træet have en forebyggende algebehandling.

Med en professionel algebehandling af træterrassen, vil der blive sprøjtet algerens ud over træet. Algerensen trækker ind i træets overflade, hvor den vil angribe alger og mos i op til 9 måneder fra behandlingen er udført.

Den forebyggende algebehandling af træterrassen, vil holde alger, mos og anden uønsket vækst væk fra træet i løbet af efteråret og vinteren. Det giver træet en længere levetid og det betyder samtidigt at terrassen ikke er farlig at færdes på i løbet af vinteren.

Er træterrassen blevet fyldt med alger?

Træterrasser der er blevet grønne af alger er farlige at gå på når det er efterår og vinter. Træet bliver meget glat, og man vil nemt komme til at glide. En glat træterrasse kan være skyld i slemme skader efter fald, både i forhold til vridskader, men også i forhold til hjernerystelser mm.

Når træet er blevet grønt af alger, kan det være nemt at finde højtryksrenseren frem og selv rense træet, men det ødelægger træet med det høje vandtryk. Derfor mindskes levetiden betragteligt når terrassen højtryksrenses.

Bestil i stedet en professionel rensning af træterrasse og få renset træet med lavt vandtryk. Når træterrassen er blevet renset for alger og mos, kan den efterfølgende algebehandles, så der ikke kommer nye alger til. På den måde kan du spare mange penge, da terrassens levetid forøges væsentligt.

Er det for sent at rense terrassen?

Hvis træet er begyndt at rådne, er det med stor sandsynlighed for sent at rense og algebehandle terrassen. I nogen tilfælde er det kun enkelte terrassebrædder der er begyndt at rådne, og så vil man kunne udskifte de dårlige brædder, rense de resterende og give en god effektiv algebehandling til sidst.

Ny terrasse?

Hvis det både er terrassebrædder og konstruktionen under brædderne som er blevet dårlig, skal det hele skiftes ud.

Nu kan det være en idé at overveje om der skal bygges en træterrasse igen, eller om der i stedet skal lægges en fliseterrasse.

En af de store fordele ved at anlægge en fliseterrasse frem for at bygge en ny træterrasse, er den noget længere levetid som fliseterrasser har. Samtidigt er der mindre vedligehold ved en fliseterrasse, men der er steder hvor det kun er muligt at bygge træterrassen.

Hvis der opbygges en ny fliseterrasse i stedet for den gamle træterrasse, er det vigtigt at starte korrekt.

Alt løst jord skal graves væk, inden der opbygges et fundament af sand og grus.

Først skal der være bundsikringssand, som sikrer at regnvand ledes hurtigt væk, og ikke ophobes under fliserne.

Ovenpå bundsikringen skal der være et lag af stabilgrus. Stabilgruset sikrer at terrassen opnår et stor stabilitet, og dermed kommer fliserne til at ligge lige i mange år.

Efter stabilgruset, skal der være et tyndt afretningslag.

Alle 3 lag skal helst have samme tykkelse og faldet på lagene skal være nogenlunde ens. Det er vigtigt at få trykket sand og grus godt sammen, så der skal bruges en pladevibrator eller lignende. Afhængigt at størrelsen på pladevibratoren skal der køres 1-3 gang for hvert lag grus og sand der lægges.

Når fliserne er lagt på afretningslaget, skal de fuges med fugesand. Når sandet er fejet væk, vil det være en fordel at give den nye fliseterrasse en forebyggende algebehandling med algerens.