ABV anlæg – få det fixet med det samme!

Nogle ting kan man ikke vente med at få fixet. Særligt ikke når det drejer sig om produkter, der eksisterer for at beskytte og for at forhindre, at ulykker udvikler sig til katastrofer.

I dette indlæg vil vi se nærmere på det såkaldte ABV anlæg. ABV er en forkortelse for Automatisk Brandventilation, og begrebet dækker over et produkt, der har til formål at fjerne røg og varme, når der opstår brand.

Det gør et brandventilationsanlæg

Et ABV anlæg eksisterer for at skabe flugtveje til mennesker og dyr under brand. Samtidig har anlægget til formål at sørge for, at der ikke sker en overtænding som følge af kraftig udbredelse af røg og varme. Her mindsker anlægget denne spredning, så flugtveje forbliver sikrere end de ellers havde været uden et ABV anlæg. Læg dertil at redningsmandskab og brandfolk hurtigere kommer frem, og at bygningens konstruktion har mindre risiko for at bryde sammen, så burde der være nok gode argumenter for, hvorfor et brandsikringsanlæg har hjemme i både privat regi og på de danske arbejdspladser.

Et ABV anlæg kan sammensættes formålsspecifikt afhængigt af dets miljø og dets rolle i en bygning. Derfor kan man selv bygge med komponenter, som muliggør alt fra at åbne for erstatningsluft til at sikre røgskærme.

Anlægget er naturligvis fuldblodsintelligent og udstyret med moderne sensorer og røgdetektorer samt styringsenheder, der tillader at kontrollere anlæg i både små og store virksomheder. Anlægget fås med nødstrømsbatterier, så der altid er en ekstra ressource og kapacitet, hvis der skulle opstå problemer med hovedanlægget.

Vent ikke – brandventilation redder menneskeliv!

I brande skyldes de fleste dødsfald røgforgiftning og faktisk ikke selve flammerne. Af samme årsag er et ABV anlæg et ganske essentielt sikkerhedssystem, eftersom det reducerer den farlige røg og faren for kulilte.

Der findes mange lovkrav, som skal overholdes, når man vil installere et brandventilationsanlæg, hvorfor det er nødvendigt at tage kontakt til professionelle montører, der styrer installationsprocessen sikkert.

Husk at der absolut ikke findes nogen grund til at udsætte installationen! Det er denne type sikkerhedssystemer, der gør en forskel for både personer fanget i en brændende bygning og de redningsfolk, som skal ind og ud. Så kontakt en virksomhed med speciale i ABV anlæg hurtigst muligt.