Lad professionelle klare opgaverne i din boligforening

God orden ved alle opholdsområder er en ret for beboerne i en boligforening.

Denne opgave løses ofte ved at hyre en vicevært, der tager sig af opgaverne. Desværre eksisterer der en tendens, hvor boligselskabet overlade dette store ansvar til en almindelig beboer mod så at tilbyde afslag på den månedlige husleje.

For lejeren er det naturligvis en attraktiv måde at skabe mere økonomisk frihed på, men for de øvrige beboere kan det vise sig at være en uheldig løsning, da beboere i en viceværtrolle ofte ikke har de nødvendige kompetencer til at udføre et ordentligt stykke arbejde og klare opgaver i et tempo, hvor der dagligt bliver taget hånd om alle fællesområder.

Hvilken type opgaver skal der tages hånd om?

I en boligforening skal der tages hånd om en bred vifte af opgaver. Der skal blandt andet:

Passes have, hvilket inkluderer græsslåning såvel som beskæring af træer og buske samt vanding af planter og blomster.

Fejes, hvilket inkluderer fejning af opgange, udeområder og stier.

Foretages trappevask, så opgangen fremstår flot og nydelig. Det betyder særligt meget for beboerne, at de kommer hjem til en ren opgang, når de nærmer sig deres bopæl.

Kontrolleres handicapløsninger, hvilket betyder, ramper, stativer, lifte, sikkerhedsgelændere og meget mere skal efterses af afprøves regelmæssigt.

Holdes orden ved fællesområder, hvilket kan være grillområder, legepladser og områder til sport.

Sidst, men ikke mindst, skal der foretages snerydning og saltning om vinteren, hvilket er ganske essentielt for fremkommelighed og beboernes sikkerhed.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er ikke blot vigtigt for beboerne, at de færdes og opholder sig i flotte omgivelser, der føles hjemlige. Det er nemlig også vigtigt for hele boligforeningen, da faldefærdige og ikke-vedligeholdte områder får svært ved at tiltrække nye beboere, hvilket kan have store konsekvenser for boligforeningens økonomi – og dermed også de eksisterende beboere.

Potentielle indflyttere ser nemlig ikke blot på selve lejligheden, men i høj grad også de ydre omstændigheder, der kan få indflydelse på deres overordnede tilfredshed i boligområdet. Er disse mangelfulde, vil der være adskillige andre muligheder, da markedet er stort. Derfor er det vigtigt, at alle daglige opgaver udføres professionelt og pålideligt – til glæde for eksisterende og kommende bosatte.