Stress ER alvorligt og bør behandles, så få det nu fixet

Stress er et ord, der dækker over meget og efterhånden benyttes i flæng blandt danskerne. En af de helt store udfordringer med stress er, at det i folkemunde bruges til at beskrive alt fra almindelige hverdagstravlhed til den alvorlige sygdom, der også kan være tale om. Medicinsk taler man om stress som en ’belastningsreaktion’, som sætter ind pressede situationer, hvor en person møder krav, belastninger eller forventninger fra sine omgivelser. De fleste kender følelsen, der går gennem kroppen kort før en eksamen eller vigtig jobsamtale, eller hvis de har været tæt på en ulykke og kan mærke adrenalinen suse rundt i kroppen. Denne fysiske tilstand er faktisk kortvarig eller akut stress, som i sig selv ikke er farligt, men tværtimod en overlevelsesmekanisme. Men når kroppen ikke giver sig til at slappe af igen, er der derimod tale om langvarig stress, hvilket er en alvorlig tilstand. Kroppen vil være i konstant beredskab, hvor niveauet af hormonerne adrenalin og kortisol er højt. I sådanne situationer ved længerevarende eller gentagne stressperioder vil man være mere udsat for depression, angst, hjerte-kar-sygdomme mm., hvorfor man skal være opmærksom og søge rådgivning, da det kan være helbredstruende. Heldigvis findes der et bredt udvalg inden for behandling af stress, så sygdommen kan kommes til livs, inden den når for vidt.

Så vigtigt er det at søge hjælp

Hvis stress ikke kommes til livs, kan det som nævnt ovenfor resultere i meget alvorlige følgesygdomme fysisk som psykisk. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige symptomer på stress, og det er mindst lige så vigtigt at turde søge hjælp. Ved behandling gennem en psykolog vil man gennem samarbejde undersøge de rette betingelser, der skal til for at aflaste sindet og kroppen, således det er muligt at skabe et mere værdifuldt og meningsfuldt liv fremover.

Psykologen vil foruden at være støtte til at genvinde mod og styrke på vejen være med til at kortlægge de situationer og betingelser, der fremprovokerer stressudløsende reaktioner, så man selv bliver opmærksom på disse. Ved svære stresstilfælde er der behov for akut aflastning, hvor en sygemelding fra arbejdet kan være nødvendig. Hertil kan behandlingen omfatte af foretage ændringer i arbejdsfordelingen i hjemmet og mere tid til egenomsorg, så der sammensættes en mere harmonisk og tilpasset hverdag for den enkelte person. Det første, men vigtigste skridt, er dog at turde søge hjælp.