Træf det rette valg af tag

Når du skal vælge nyt tag, er et af de første spørgsmål med garanti: hvor længe holder et nyt tag?

Svaret afhænger af det materiale, du får leveret dit nye tag i. Der kan nemlig være store forskelle i den forventede levetid på taget. Her kan du se eksempler på den forventede levetid med korrekt vedligeholdelse:

Stråtag – ca. 25 år

Tagpap – ca. 25 år

Eternitplader – ca. 30 år

Skifer – ca. 30 år

Cementtagsten – ca. 35 år

Stålplader – ca. 35 år

Teglsten – ca. 35 år

Zink – ca. 40 år

Store udsving i prisen

Skulle du udelukkende træffe en beslutning på baggrund af levetid, ville det være let. Et tag i zink holde i ca. 40 år med korrekt pleje, men materialet er også kendt for at være dyrt og stille større krav til vedligeholdelse. Et nyt eternittag vil derimod holde i omkring 30 år, men omvendt være betydeligt billigere i indkøb og stille færre krav til vedligeholdelsen. Netop eternittag er sammen med cement, stålplader og teglsten de mest anvendte materialer, da forholdet mellem pris og forventet levetid er godt.

Husk at tænke design

Husk at dit kommende tag skal passe på dit hus. Det kan være risikabelt at ændre det arkitektoniske udseende for meget, da man skal leve med sin beslutning i mange år. Ligeledes kan lokalplaner og andet forbyde brug af f.eks. glaseret tegl eller andre materialer.

Husk at indtænke energi

Skifter du dit tag, skal du være opmærksom på, at der med stor sandsynlighed er en række bygningskrav, du skal efterleve i forhold til efterisolering og energieffektivitet. Dit tagfirma skal rådgive dig i energi, så du kan træffe den korrekte beslutning, der lever op til bygningsreglementet.

Bemærk at disse krav naturligvis kun gælder ved lægning af et nyt tag og IKKE ved mindre reparationer og indgreb.

Husk undertaget

Dit nye tag skal naturligvis fungere med dit undertag. F.eks. kan nogle materialer stille ekstra krav til spær og stolpers bærekapacitet og udformning. Dit undertag skal desuden hjælpe med at sikre energikrav og derudover hjælpe med at sikre ordentlige forhold til luftgennemstrømning m.m., så der ikke opstår fugt, svamp osv.