Få det nødvendige overblik i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed, eller en del af den, overtages af et andet selskab, bruger man udtrykket virksomhedsoverdragelse. Udtrykket bruges ligeledes når det drejer sig om bortforpagtning, fusion og lign., hvor medarbejdere, lager, inventar osv., overdrages til et nyt selskab. Overdragelserne er reguleret ved en lovgivning, der har de ansattes fortsatte rettigheder, som et primært fokus. Lovgivningen omkring virksomhedsoverdragelse indeholder dog mange flere elementer, som kan være udfordrende at opnå indsigt i. Hvad enten du/I køber eller sælger, er det i høj grad hensigtsmæssigt at søge juridisk hjælp i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

 

Virksomhedsoverdragelse – hvad bør man vide?

Som oftest er der store dynamikker og følelser på spil, når en virksomhedsoverdragelse er nært forestående. En vellykket transition er alfa omega for alle de involverede parter, hvad enten det drejer sig om sælger, køber eller virksomhedens medarbejdere. Det handler i bund og grund om at varetage alles interesser, men lovgivningen på området omhandler særligt medarbejdernes interesser og potentielle ændringer i arbejdsvilkårene. Som udgangspunkt overtager den nye køber/arbejdsgiver sig de forpligtelser, som var gældende inden overdragelsen – herunder de eksisterende løn- og ansættelsesvilkår. Medarbejderne har krav på tidlig information omkring tidspunkt, årsager, følger og foranstaltninger i forbindelse med overdragelsen. Medarbejderne er beskyttet på mange områder, bl.a. via overenskomstordninger, og hvis der sker væsentlige ændringer i vilkårene, skal disse varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler. Hvis medarbejderen ikke ønsker at fortsætte arbejdet ud fra de ændrede vilkår, kan vedkommende betragte sig selv som opsagt med dertilhørende opsigelsesrettigheder.

 

Juridisk bistand kan sikre en vellykket overdragelse

En virksomhedsoverdragelse kan være omsiggribende, og den kan således ændre hverdagen for rigtig mange mennesker. Derfor er det i alles interesse, hvis overdragelsen finder sted på de absolut bedste betingelser. For den nye køber/arbejdsgiver er der mange juridiske elementer, som skal være fuldstændig på plads. Denne rette hensyntagen skal udøves ift. medarbejderne, og derfor skal køber være grundigt informeret omkring rettigheder og arbejdsvilkår. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis der skulle ske brud på disse. Derfor er det en god idé at søge hjælp og rådgivning hos et advokatfirma, som kan lette processen gevaldigt. Firmaet kan bidrage med overblik, indsigt og afdækning af alle de juridiske aspekter forud for overdragelsen og kan styre alle parter udenom kontraktmæssige fælder. Har I brug for juridisk hjælp vedrørende en virksomhedsoverdragelse, kan I med fordel henvende jer til et advokatfirma, der er specialister på området.